Strokovno o napadalnosti psa

Strokovno o napadalnosti psa

Psi, ki so zaradi svojega napadalnega vedenja postali nevarni ljudem in okolici, imajo po slovenski zakonodaji možnost opraviti ustrezen program prešolanja, ki lastnikom omogoči, da se njihovi psi (pod določenimi pogoji) lahko ponovno vključijo v družbo.Napadalnost psa je vedno odvisna od okoliščin, v katerih se je znašla žival, zdravstvenega stanja, vedenjskih dispozicij, čustvenega stanja, naučenega vedenja, in pomanjkanja inhibicije.

 

Napadalnost psa je vedno odvisna o okoliščin, v katerih se je znašla žival, zdravstvenega stanja, vedenjskih dispozicij, čustvenega stanja, naučenega vedenja, in pomanjkanja inhibicije.

 

Zaradi tega mora biti vsak program načrtovan posebej za vsak primer, pri pripravi programa morajo sodelovati lastniki, ki ga potem izvajajo pod nadzorom.

 

V primeru, da se srečate s tem problemom, se mi, prosim, oglasite.